อบรมแผนสมรรถนะและการทำสื่อการเรียนการสอนให้กับครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ข่าวทั้งหมด

28  พฤษภาคม 57
 
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้มีการจัดอบรมให้แก่คณะครู ในเรื่องของการทำแผนการสอนสมรรถนะ และการทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131