การทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ข่าวทั้งหมด

10  กันยายน 57
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้ร่วมกับโครงการรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีและออกใบอนุญาตขับรถด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กันยายน 2557 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131