อบรม PC Inspiration by Intel ข่าวทั้งหมด

24  มกราคม 58
 
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาในหัวเรื่อง "PC Inspiration by Intel สรรค์สร้างไอเดีย Social Media สร้างอนาคตการงาน"

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131