การให้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ ข่าวทั้งหมด

25  ธันวาคม 57
 
ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้ไปให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียน ชั้น ม. 3 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131