ทัศนศึกษาดูงาน ที่บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ข่าวทั้งหมด

20  ธันวาคม 57
 
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดให้นักศึกษาออกไปดูงาน ที่บริษัทซีวิค มีเดีย จำกัด เพื่อให้เห็นการผลิต LED ที่สร้างเป็นจอภาพรวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพงาน และระบบการทำงานของโรงงาน

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131