การออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ข่าวทั้งหมด

18  ธันวาคม 57
 
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาออกไปซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนบ้านรางสายบัว จ. สมุทรสาคร

ภาพบรรยากาศในการออกบริการ
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131