วันสุนทรภู่ ข่าวทั้งหมด

28  มิถุนายน 57
 
วันสุนทรภู่ จัดเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของไทย โดยให้นักศึกษาที่เป็นตัวแทนออกมากล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131