อบรมการเล่นพนันฟุลบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ข่าวทั้งหมด

17  มิถุนายน 57
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ร่วมกันตำรวจและทหาร เข้ามาอบรมเรื่องการเล่นพนัน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131