กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ข่าวทั้งหมด

12  กรกฎาคม 57
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปยังวัดอาวุธวิกสิตาราม ในช่วงเช้า
ช่วงบ่ายทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้ แห่เทียนพรรษาไปยังวัดฉัตรแก้วจงกลณี
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131