พีธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวทั้งหมด

14  สิงหาคม 57
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557


 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131