ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวทั้งหมด

11  มิถุนายน 57
 
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131