มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ข่าวทั้งหมด

28  พฤศจิกายน 57
 
มทร.ธัญบุรีเข้าเยี่ยมชมแผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131