ประชุมผู้ปกครอง ข่าวทั้งหมด

28  ตุลาคม 57
 
การประชุมผู้ปกครอง


ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีะการศึกษา 1/2557 เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131