รางวัลคุรุสดุดี ข่าวทั้งหมด

15  ตุลาคม 57
 
ประมวลภาพครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี เนื่องในโอกาศวันครูโลก โดยมีรายนามดังต่อไปนี้


  • นายถาวร  โกสินทร์

  • นายอัมพร  ภู่อารีย์

  • นายพิสมร   เย็นเพชร

  • นายแก้วประกอบ  ดวงแข

  • นายอดุลย์  ใสรังกา

  • นายสุรชัย  ไตรบรรณ์

  • นายสิทธิชัย   ดีปัญญา

  • นายกฤษชะนะ  ทองมา

  • นายรัตน์   นาคพุก


 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131