กิจกรรมวันพ่อ ข่าวทั้งหมด

6  ธันวาคม 57
 
กิจกรรมวันพ่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกได้จัดกิจกรรมวันพ่อขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนักให้กับนักศึกษา
การลงนามถวายพระพร แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา


 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131