การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าวทั้งหมด

6  มิถุนายน 57
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557


ภาพบรรยากาศในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131