ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 มิถุนายน 2556 ข่าวทั้งหมด

15  มิถุนายน 56
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131