เว็บไซต์คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ข่าวทั้งหมด

4  มิถุนายน 56
 
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการสมัครงาน หางาน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ ดังกล่าวนี้


เว็บไซต์คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา

เว็บไซต์ข้อมูลตลาดแรงงาน/ตำแหน่งว่างงาน

เว็บไซต์หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงว่างงาน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่ละจังหวัด

เว็บไซต์หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงว่างงาน สภาหอการค้าไทย

เว็บไซต์หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงว่างงาน SME จำแนกตามภาคและจังหวัด
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131