กิจกรรมพระรามหกสังสรรค์ 2556 ข่าวทั้งหมด

4  มกราคม 56
 
ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ณ. ร้านอาหารเพสไทม์ (พระรามห้า) โดยท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านผู้อำนวยการ ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และรักองค์กร

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131