ต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ข่าวทั้งหมด

4  สิงหาคม 54
 
ทางโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้ส่งต้นไม้เข้าประกวดกับทาง กทม.

ผลรางวัลได้รางวัลชนะเลิศต้นไม้ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร


 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131