ม.อ.ปิ๊งระบบตู้ควบคุมอุณหภูมิผ่านเน็ต ลดข้อผิดพลาด ข่าวทั้งหมด

27  มีนาคม 53
 


ม.อ. คิดระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิแบบไร้สาย เช็คการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตู้ควบคุม แจ้งเตือนหากเกิดผิดพลาด และเรียกดูสถิติอุณหภูมิย้อนหลัง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลดภาระเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ...

นายอุทัย ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) กล่าวว่า ขณะนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีห้องปฏิบัติการที่ใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิไว้เพื่ออบความร้อนฆ่าเชื้อ เพาะเลี้ยงเชื้อ โดยการดูแลอุณหภูมิของตู้ควบคุมเป็นงานที่มีความสำคัญ เพราะต้องดูแลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในตู้ควบคุมตามที่ได้กำหนดไว้ หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลเสียหายได้ อย่างตู้เก็บเลือดที่ใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ การดูแลตรวจเช็คการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตู้ควบคุมนั้น มักใช้เจ้าหน้าที่ในการจดวัดตามระยะเวลาที่กำหนด จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายได้หน.ฝ่ายซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวต่อว่า ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงคิดค้นระบบเฝ้าระวังอุณหภูมิแบบไร้สาย ที่สามารถตรวจสอบดูค่าอุณหภูมิผ่านระบบไร้สาย โดยใช้การส่งสัญญาณจากตู้ควบคุมอุณหภูมิไปยังจุดเชื่อมสัญญาณไร้สายโดยตรง สามารถปรับการส่งสัญญาณได้ไกลสุดถึง 100 เมตร และสามารถตรวจวัดอุณหภูมิในช่วงการใช้ได้ตั้งแต่ -55 องศาเซลเซียสถึง 125 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่าที่กำหนดไว้ จะมีระบบการแจ้งเตือนเป็นเสียงและไฟกระพริบเพื่อเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ รับทราบเพื่อปรับแก้ไขอุณหภูมิให้เหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีนายอุทัย กล่าวอีกว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น ยังอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ และยังสามารถตรวจเช็คอุณหภูมิของตู้ควบคุมอุณหภูมิผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ขณะที่การคิดค้นพัฒนาระบบดังกล่าวทำโดยนักวิชาการ ไม่มีการรวมค่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นทุน จึงทำให้มีราคาถูกกว่าระบบที่ใช้กันในห้องปฎิบัติการแบบเดิมๆ ถึง 2-5 เท่า“การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิผ่านระบบอินเทอร์เน็ทไร้สาย ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลติดตามการวัดค่าอุณหภูมิของตู้อุณหภูมิ มีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น เพราะจากที่ได้นำระบบดังกล่าวไปใช้ในตู้เก็บตัวอย่างงานวิเคราะห์ทางเคมีของ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และคลังเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า มีผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีและช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการการทำ งานของตู้ควบคุมอุณหภูมิได้” หน.ฝ่ายซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าว.

ที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,นสพ.ไทยรัฐ
 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131