คณะครูหมวดวิชาช่างยนต์ ดูงานเทคโนโลยีการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซNGV ข่าวทั้งหมด

25  ตุลาคม 52
 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 คณะครูหมวดวิชาช่างยนต์ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี เข้าดูงานที่บริษัท นนทบุรีออโต้เซอร์วิส จำกัด และบริษัท นนทบุรีเทรลเลอร์ทรัคแอนด์บัส จำกัด เพื่อเยี่ยมชมเทคโนโลยีการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซNGV โดยมี คุณสุวรรณ แดงโรจน์ และคณะ ให้การต้อนรับ 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131