อบรมเรื่องจักรยานยนต์รุ่นใหม่ (PCX) ข่าวทั้งหมด

2  พฤศจิกายน 52
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 นายอดุลย์ ใสรังกา หัวหน้าสื่อการเรียนการสอนและหัวหน้างานฝึกงาน นายอำพล บุญนิยม หัวหน้าโรงงานช่างยนต์และนายสรรเพ็ชร มีสิน ครูหมวดวิชาช่างยนต์ ได้เข้าอบรมเรื่อง ”รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่(PCX)” ณ บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131