กิจกรรมวันเอดส์โลก ข่าวทั้งหมด

27  สิงหาคม 52
 
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ร่วมมือกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย อ.สมโภชน์ ป้องกัน และทีมงาน
จัดอบรม “เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น” ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และให้นักเรียน นักศึกษา ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด เพื่อให้ตระหนักในเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131