กิจกรรมพระรามหกสังสรรค์ ข่าวทั้งหมด

7  มกราคม 53
 
ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี ได้จัดงาน เฮฮา ปาร์ตี้ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ. ร้านอาหารสวนกุหลาบ (พระรามห้า) มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 94 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านผู้อำนวยการ ให้การสนับสนุนพร้อมจัดของรางวัลเพื่อมอบให้บุคลากรผู้โชคดี (โดยการจับฉลาก) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และรักองค์กร

 
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131