การอบรมครูหมวดวิชาช่างยนต์ (อ่าน 683) 25  ต.ค. 57
อบรมเรื่องเพศศึกษา (อ่าน 1460) 23  ส.ค. 57
อบรมการเล่นพนันฟุลบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย (อ่าน 1075) 17  มิ.ย. 57
อบรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา (อ่าน 1259) 10  มิ.ย. 57
อบรมแผนสมรรถนะและการทำสื่อการเรียนการสอนให้กับครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (อ่าน 1271) 28  พ.ค. 57
กิจกรรมพระรามหกสังสรรค์ 2556 (อ่าน 1574) 4  ม.ค. 56
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการให้เงินอุดหนุนแก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 1484) 23  มี.ค. 53
อบรมบุคลากรครู อาจารย์ เรื่อง การเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (อ่าน 2432) 23  มี.ค. 53
อบรมช่างไฟฟ้า เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง (อ่าน 2317) 8  ก.พ. 53
อบรมบุคลากรครู อาจารย์ เรื่องการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะ (อ่าน 1948) 13  ม.ค. 53
กิจกรรมพระรามหกสังสรรค์ (อ่าน 2601) 7  ม.ค. 53
อบรมเรื่องจักรยานยนต์รุ่นใหม่ (PCX) (อ่าน 1974) 2  พ.ย. 52
คณะครูหมวดวิชาช่างยนต์ ดูงานเทคโนโลยีการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซNGV (อ่าน 2404) 25  ต.ค. 52
กิจกรรมวันเอดส์โลก (อ่าน 2206) 27  ส.ค. 52
กิจกรรมวันรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ (อ่าน 2597) 7  ส.ค. 52
กิจกรรมกฎหมายกับเยาวชน (อ่าน 1663) 1  ก.ค. 52
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการอบรมระบบ e-studentloan (อ่าน 1767) 2  ม.ค. 51
การสร้างภาพ Animation ด้วย Flash (อ่าน 2066) 18  ธ.ค. 50
การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ด้วย Acrobat 8.0 (อ่าน 1909) 13  ธ.ค. 50
โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ปี 2551 (อ่าน 1768) 13  ธ.ค. 50
หน้า [1] ,
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131