อบรม PC Inspiration by Intel (อ่าน 2010) 24  ม.ค. 58
การให้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ (อ่าน 1621) 25  ธ.ค. 57
ทัศนศึกษาดูงาน ที่บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด (อ่าน 1530) 20  ธ.ค. 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (อ่าน 1837) 28  พ.ย. 57
การประกวดการแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 (อ่าน 916) 28  ต.ค. 57
รางวัลคุรุสดุดี (อ่าน 765) 15  ต.ค. 57
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 669) 6  มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1626) 6  มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน (อ่าน 1067) 28  ก.พ. 57
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อ่าน 879) 18  ก.พ. 57
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อ่าน 810) 18  ก.พ. 57
ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 26 ตุลาคม 2556 (อ่าน 1094) 26  ต.ค. 56
ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 มิถุนายน 2556 (อ่าน 2051) 15  มิ.ย. 56
ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 9 มิถุนายน 2556 (อ่าน 1024) 9  มิ.ย. 56
รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน (อ่าน 664) 1  มิ.ย. 56
ผลงานนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 5436) 16  พ.ค. 56
ประมวลภาพการแข่งขันทักษะแผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (อ่าน 858) 26  มี.ค. 56
กิจกรรมการเรียนการสอนของแผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (อ่าน 745) 26  มี.ค. 56
ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครอง 23 มีนาคม 2556 (อ่าน 875) 23  มี.ค. 56
โควต้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุง 26 มี.ค. 56 (อ่าน 965) 9  มี.ค. 56
เหนือชั้น ! ปากกา 3 มิติ ที่จะทำให้คุณ วาดรูป ได้อย่างเหมือนจริง ! (อ่าน 902) 8  มี.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 (อ่าน 1053) 7  ก.พ. 56
โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีเปิดรับสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1489) 17  ม.ค. 56
โควต้านักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 2446) 17  มี.ค. 55
หน้า [1] , [2] , [3] , [4] , [5] ,


 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131