งานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1873) 14  ม.ค. 58
การออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1439) 18  ธ.ค. 57
การแข่งขันพระรามหก พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 15 (อ่าน 1452) 6  ธ.ค. 57
กิจกรรมวันพ่อ (อ่าน 535) 6  ธ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 901) 28  ต.ค. 57
การทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (อ่าน 1261) 10  ก.ย. 57
พีธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1907) 14  ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่ ปี 2557 (อ่าน 1591) 14  ส.ค. 57
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (อ่าน 1552) 12  ก.ค. 57
วันสุนทรภู่ (อ่าน 931) 28  มิ.ย. 57
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1623) 14  มิ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1320) 11  มิ.ย. 57
ประมวลภาพ การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่6 (อ่าน 966) 7  ก.ย. 56
ประมวลภาพการบรรยายให้ความรู้ผู้เรียน"การป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายในการทำงาน" (อ่าน 698) 3  ก.ย. 56
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่และกิจกรรมทำบุญประจำปี (อ่าน 527) 12  ส.ค. 56
ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา (อ่าน 568) 19  ก.ค. 56
ประมวลภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง กฏหมายกับเยาวชน (อ่าน 510) 2  ก.ค. 56
ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 795) 13  มิ.ย. 56
ประมวลภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 (อ่าน 803) 28  มี.ค. 56
การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปวช.ปี 3 และปวส. ปี 2 (อ่าน 678) 26  มี.ค. 56
การออกแนะแนวการศึกษาของแผนกอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (อ่าน 551) 26  มี.ค. 56
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 (อ่าน 1610) 25  ม.ค. 56
ประมวลภาพโครงการดนตรีเพื่อนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (อ่าน 1202) 11  ม.ค. 56
ประมวลภาพกีฬาสีภายใน 2556 (อ่าน 931) 10  ม.ค. 56
หน้า [1] , [2] , [3] , [4] ,
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131