คู่มือนักเรียน ปี2554
คู่มือประกันคุณภาพ ปี2553
คู่มืออบรมการจัดการความรู้ ปี2553
คู่มืออบรมประกันคุณภาพ ปี2553
   
แผนพัฒนาโรงเรียน ปี2553
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี2553
   
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปี2553
   
บันทึกลงนามความร่วมมือโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 5 สถาบัน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ กับโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ กับโรงเรียนชำนิเทคโนโลยี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ กับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาวิชาชีพ กับชุมชนสะพานยาว
เกียรติบัตรบริการชุมชนโครงการส่งเสริมการใช้หลอดผมอเบอร์ 5 จาก กฟผ.
เกียรติบัตรบริการชุมชนอบรมนักเรียน ม.3 โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์
   
หมวดวิชาช่างยนต์
หมวดวิชาช่างไฟฟ้า
หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (จรัญฯ94) แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ 0-2423-0131